Euran Kokoomus & Kokoomuksen Euran Kunnallisjärjestö

Tervetuloa Euran Kokoomuksen kotisivuille

Euran Kokoomus r.y. on Kansallinen Kokoomus r.p:n, Satakunnan Kokoomus ry:n, sekä Kokoomuksen Euran Kunnallisjärjestö ry:n paikallisyhdistys.

Euran Kokoomuksen tarkoitus

Euran Kokoomuksen tarkoituksena on toimia Kokoomuksen omaksumien, seuraaville pääperiaatteille rakentuvien pyrkimysten toteuttamiseksi:

  • Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen lisääminen kansainvälistä oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta vuorovaikutusta edistämällä,
  • isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen,
  • yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun elämään tähtäävän sekä jokaisen ihmisen henkisen kasvun ja persoonallisuuden laajentamisen oikeutta kunnioittavan yhteiskunnallisen vakaumuksen edistäminen,
  • yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, kansalaisten perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen,
  • edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka edistää sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä maailmassa.